Czym jest tympanometria?

Czym jest tympanometria?

Tympanometria, inaczej audiometria impedancyjna, to podstawowe badanie laryngologiczne. Dzięki niej można wykryć nieprawidłowości w uchu środkowym. Warto podkreślić, że jest to nieinwazyjna metoda badań.

Co to jest tympanometria?

Tympanometria to badanie nieinwazyjne i bezbolesne. Przeprowadza się je przy użyciu aparatu tympanometrycznego. Za sprawą tympanometrii możliwa jest ocena sprawności błony bębenkowej. Jest bardzo pomocna przy diagnozowaniu różnego rodzaju niedosłuchów, jak również zapalenia ucha środkowego u dzieci.

Badanie tympanometryczne polega na pomiarze odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej w czasie zmiany ciśnienia w kanale słuchowym. Osoba przeprowadzająca tympanometrię wprowadza do kanału słuchowego sondę z gumową końcówką. To ona rejestruje wychylenia błony bębenkowej, a następnie przedstawia je w postaci wykresu. Badanie trwa jedynie kilkanaście minut. W trakcie przeprowadzania go pacjent powinien powstrzymać się od przełykania śliny i mówienia.

Kiedy należy wykonać tympanometrię?

Możemy wyróżnić kilka wskazań do wykonania tympanometrii. To m.in.:

  1. niedosłuch przewodzeniowy przy złej drożności trąbki słuchowej;
  2. niedosłuch przewodzeniowy z widocznym płynem w jamie bębenkowej lub przy braku zmian w błonie bębenkowej;
  3. niedosłuch odbiorczy;
  4. niedosłuch przewodzeniowy z brakiem możliwości stwierdzenia jego przyczyny z wykorzystaniem innych badań;
  5. niedowład nerwu twarzowego.

Należy też wspomnieć o przeciwwskazaniu do wykonania tympanometrii. To brak błony bębenkowej ucha.

Warto nadmienić także, że jedną z wygodniejszych form słuchu jest test słuchu online, dostępny na stronie geers.pl, który pozwala uzyskać podstawowy obraz ewentualnych nieprawidłowości. Zdecydowanie warto weryfikować co jakiś czas stan swojego słuchu.

Copywriter

autor